Jeżeli zdecydowaliście się Państwo na skorzystanie z oferowanych przez nas usług, podajemy dokładny adres oraz numer telefonu pod którym należy zgłaszać rezerwację:

Firma „MiŁ” Durok Łucjan

ul. Kondziołowiec 1c

44-330 Jastrzębie Zdrój


+48 501 376 278


biuro@dompodbukiem.pl

Zapraszamy również do odwiedzenia nas osobiście tuż przed rozpoczęciem kolejnej imprezy w celu dokładnego zapoznania się z wystrojem sali. Aby skorzystać z tej oferty wizytę należy uprzednio ustalić pod wyżej wymienionymi numerami telefonów.

Wszelkie pytania prosimy kierować także na adres:

biuro@dompodbukiem.pl

Dołożymy wszelkich starań aby Państwa pytania nie pozostały bez odpowiedzi.